Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja/naobrazbe, nauke/znanosti, kulture i sporta
Adresa: Muhameda Hevaije Uskufija 1, Tuzla 75000

Univerzitet u Tuzli

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

75000 Tuzla, dr Tihomila Markovića 1

web:http://www.untz.ba/

Univerzitet

Javna

Akademija dramskih umjetnosti

Studijski programi

Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet

Studijski programi

Ekonomski fakultet

Studijski programi

Fakultet elektrotehnike

Studijski programi

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

Studijski programi

Farmaceutski fakultet

Studijski programi

Filozofski fakultet

Studijski programi

Mašinski fakultet

Studijski programi

Medicinski fakultet

Studijski programi

Pravni fakultet

Studijski programi

Prirodno-matematički fakultet

Studijski programi

Rudarsko - geološko - građevinski fakultet

Studijski programi

Tehnološki fakultet

Studijski programi

Multidisciplinarni studij, Prirodno - matematički fakultet i Tehnološki fakultet

Studijski program

 

http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=6095

Rješenje o akreditaciji broj: 05-33-1-583-11/14 od 19.05.2015. godine

02.03.2022. godine