Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja/naobrazbe, nauke/znanosti, kulture i sporta
Adresa: Muhameda Hevaije Uskufija 1, Tuzla 75000

Visoka škola "Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

75000 Tuzla,

Kulina bana 2

web:http://ipi-akademija.ba/

Visoka škola

Privatna

 Studijski programi

Rješenej broj: 10-/1-38-014921/14 od 01.07.2014. godine

 http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/akreditovani/?id=8742  

02.03.2022. godine