Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja/naobrazbe, nauke/znanosti, kulture i sporta
Adresa: Muhameda Hevaije Uskufija 1, Tuzla 75000

Visoka škola za finansije i računovodstvo "FINra" Tuzla

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

75000 Tuzla,

Mitra Trifunovića Uče 9

web:http://finra.ba/

Visoka škola

Privatna

 Studijski programi

Rješenej broj: 10-/1-38-010399-3/16 od 27.06.2016. godine i broj: 10/1-05-016611-2-2/16 od 06.09.2016. godine

   

02.03.2022. godine