Штампа

Nadležna obrazovna vlast:

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona
Adresa: Alije Đerzeleza 2, 77000 Bihać

Visoka međunarodna škola Cazin

Sjedište i adresa

Vrsta VŠU

Oblik vlasništva

Popis studijskih programa

Broj i datum rješenja dozvole za rad

Akreditacija

Ostale informacije

Datum ažuriranja

77220 Cazin, Mala Lisa bb

web:http://vms.ba/v1/

Visoka škola

Privatna

Studijski programi

     Visoka međunarodna škola Cazin nije vršila upis studenata na studijske programe ni ovu, kao ni prethodnu akademsku godinu.

24.02.2022. godine