Штампа

У складу са Оквирним законом о високом образовању у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 59/07 и 59/09), Центром за информисање и признавање докумената из области високог образовања управља Управни одбор. Управни одбор има седам чланова. Савјет министара Босне и Херцеговине бира чланове Управног одбора послије проведеног јавног конкурса на бази паритета. У Управни одбор бирају се по два представника из сваког констутивног народа и један представник националних мањина.

 

Чланови Управног одбора Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања бирају се на мандат од три године сa могућношћу реизбора, под условом да се иницијално именовање проведе у фазама, тако да сваке године једна трећина чланова буде реизборна или поново именована.

 

Управни одбор одлучује већином гласова од укупног броја чланова, под условом да такву већину чини по један глас представника сваког констутивног народа.

 

Чланови Управног одбора:

 

- Проф. др Мехић (Мустафа) Бакир, из реда бошњачког народа,

- Дурић (Осман) Аида, из реда бошњачког народа,

- Лончар (Милан) Хелена, из реда хрватског народа,

- Видовић (Зринко) Данијел, из реда хрватског народа,

- Голић (Млађен) Бојан, из реда српског народа,

- Лале (Милан) Милијана, из реда српског народа,

- Новаковић (Гаврило) Ивана, из реда националних мањина.

 

 

 

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

CIP on Instagram nad Facebook

Instagram  Facebook

 

 

 

Пријава корупције

report-corruption