Штампа

ПРИЗНАВАЊЕ ИНОСТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ КВАЛИФИКАЦИЈА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

Признавање је формално потврђивање вриједности иностране високошколске квалификације које има за циљ запошљавање и/или приступ образовању, које је издао надлежни орган.

Професионално признавање иностране високошколске квалификације је формално потврђивање вриједности квалификације које има за циљ приступ нерегулисаном тржишту рада, које је издао надлежни орган.

Академско признавање је формално потврђивање нивоа стечене квалификације илипериода студија стеченог у иностранству у сврху наставкастудија.

Надлежни органи за признавање иностраних високошколских квалификација у Босни и Херцеговини

Као и образовање уопштено, тако је и поступак признавања, у складу са уставним одредбама у надлежности ентитета Република Српска, десет кантона у Федерацији БиХ и Брчко дистрикту БиХ. Процедуре признавања су различито регулисане те су прописане законима о признавању, законима о нострификацији и еквиваленцији, законима о високом образовању, подзаконским актима те статутима високошколских установа (преглед законодавства је приказан у наредној таблици).

Област признавања иностраних високошколских квалификација у Републици Српској у сврху запошљавања, односно приступа тржишту рада, врши Центар за информисање и признавање докумената из

области високог образовања који је организацијска јединица Агенције за високо образовање Републике Српске.

Академско признавање (признавање у сврху наставка образовања) у Републици Српској врше високошколске установе, што је утврђено интерним правилницима и другим подзаконским актима.

У Унско-санском кантону стручно признавање иностраних високошколских квалификација врши високошколска установа.

Академско признавање проводи високошколска установа на којој се жели наставити образовање.

У Жупанији Посавској поступак признавања иностране високошколске квалификације у сврху запошљавања и наставка образовања врши Министарство просвјете, знаности, културе и шпорта.

У Тузланском кантону поступак признавања иностраних високошколских квалификација у сврху запошљавања врши Министарство образовања и науке.

Академско признавање у Тузланском кантону врше високошколске установе.

У Зеничко-добојском кантону признавање иностраних високошколских квалификација у сврху запошљавања врше високошколске установе Зеничко-добојског кантона.

Академско признавање врше високошколске установе, односно организацијска јединица на којој подносилац захтјева жели наставити образовање.

У Босанско-подрињском кантону Горажде признавање иностраних високошколских квалификација у сврху запошљавања врши Министарство за образовање, младе, науку, културу и спорт Босанско–подрињског кантона Горажде.

Академско признавање врше високошколске установе, односно организацијска јединица на којој подносилац захтјева жели наставити образовање.

У Средњебосанском кантону у сврху запошљавања и наставка образовања, признавање обавља Министарство образовања, знаности, младих, културе и спорта.

У Херцеговачко-неретванском кантону поступак признавања у сврху запошљавања врше високошколске установе, а у сврху наставка

образовања врше организационе јединице. Свака високошколска установа на подручју Кантона, у оквиру својих општих аката уређује поступак и начин обављања поступка признавања.

У Жупанији Западнохерцеговачкој признавање иностраних високошколских квалификација врши Министарство просвјете, знаности, културе и шпорта.

У Кантону Сарајево признавање иностраних високошколских квалификација врше високошколске установе у сврху запошљавања, док академско признавање проводи организацијска јединица на којој подносилац захтјева жели наставити студиј.

У Кантону 10 стручно признавање о завршеном вишем, односно високом образовању врши Министарство знаности, просвјете, културе и шпорта.

У Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине стручно признавање врши Комисија за признавање докумената из области високог образовања. Академско признавање врше лиценциране високошколске установе са сједиштем у Брчко Дистрикту БиХ.

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

CIP on Instagram nad Facebook

Instagram  Facebook

 

 

 

Пријава корупције

report-corruption