Штампа

ОСНАЖИВАЊЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ КВАЛИФИКАЦИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ


Важан Тwиннинг пројекат за Босну и Херцеговину
У глобализованом свијету све земље морају побољшати мобилност студената, академског особља и радне снаге. Овај Тwиннинг пројекат за праведно признавање иностраних високошколских квалификација може бити од велике користи за Босну и Херцеговину. Он је у складу с Лисабонском конвенцијом о признавању (ЛРЦ), а кроз пројекат ће се радити и на оснаживању људских ресурса те усклађивању законодавства.
Како би се постигао важан циљ, 3 државе чланице Европске уније (Република Хрватска, Француска и Летонија) изградиле су конзорцијум партнера од матичних институција с претходним искуством у провођењу тwиннинг пројеката, како би се одговорило на потребе Босне и Херцеговине у овој области. Краткорочни стручњаци из различитих европских институција о признавању квалификација ће подржати Пројекат.
Европска унија улаже у развој институционалних капацитета за промовисање признавања иностраних квалификација у високом образовању у Босни и Херцеговини, у складу са одредбама Лисабонске конвенције о признавању. Кроз инструмент претприступне помоћи ЕУ подржава овај Пројекат у укупном износу од 600.000 евра.
Побољшање процедура признавања иностраних високошколских квалификација ће бити од користи грађанима који завршавају студије у иностранству, поједностављењем административних поступака, ако желе наставити студије или радити у Босни и Херцеговини.
Пројекат ће трајати 15 мјесеци, а проводити ће га стручњаци из Министарства знаности и образовања Републике Хрватске, Интернационалног центра за педагошке студије Републике Француске и Академског информационог центра Републике Летоније, заједно са стручњацима из Центра за информисање и признавање докумената из области високог образовања у БиХ (ЦИП). Такође, активно ће учествовати институције из Босне и Херцеговине које су надлежне за прописе и поступке признавања иностраних квалификација из високог образовања.
Пројекат има 3 компоненте:

1. ПОБОЉШАЊЕ ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА (Стратешко планирање)
Пројекат ће обухватити активности за побољшање процедура признавања иностраних образовних квалификација од стране надлежних власти у Босни и Херцеговини.
Стручњаци ће радити на анализи постојећег законодавства те ће израдити препоруке за побољшање пракси признавања. Након анализе планирају се акциони планови за институције одговорне за признавање иностраних образовних квалификација.
Циљ је успоставити високо квалитетне процедуре признавања, у складу са одредбама Лисабонске конвенције о признавању, којима се обезбјеђује једнако поступање према свим грађанима који заврше студије у иностранству.
База података, која ће бити направљена у ЦИП-у, обезбједити ће размјену података о признавању на територији Босне и Херцеговине. Овим ће се обезбједити учинковитији, транспарентнији, квалитетнији и поузданији поступци у признавању иностраних образовних квалификација.
2. ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ИНОСТРАНИХ КВАЛИФИКАЦИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ
Пројекат ће придонијети усклађивању процедура признавања иностраних образовних квалификација (које проводе министарства и високошколске установе) са Лисабонском конвенцијом о признавању. Пројектом ће се такође постићи побољшање разумијевања "болоњских" квалификација на тржишту рада.
3. ЈАЧАЊЕ ЉУДСКИХ КАПАЦИТЕТА
Одржат ће се низ радионица о јачању капацитета које ће укључивати представнике министарстава образовања, канцеларија за запошљавање и образовних институција из цијеле Босне и Херцеговине, послодаваце из јавног и приватног сектора, као и стручњаке укључене у поступке признавања иностраних високошколских квалификација.

ПРОГРАМ
Пројекат је започео 5. септембра 2019. године. Кицк-офф конференција одржана је 11. октобра, којој је присуствовало више од 50 учесника из свих релевантних институција у БиХ. Амбасадори Републике Хрватске, Француске и представник Европске уније одржали су охрабрујуће говоре у којима су изразили свој интерес за пројекат и наду за побољшање у сектору. Истога дана уприличен је први Управни одбор, састављен од 9 чланова, који је расправљао о Плану рада, Плану комуникације и видљивости, као и буџету у сљедећих 6 мјесеци.
Краткорочни стручњаци почет ће долазити крајем октобра текуће године, како би отпочели активности стратешког планирања. Прва компонента Пројекта би се требала окончати у јануару 2019. године, а затим ће се проучавати процедуре признавања. Јачање капацитета започети ће у прољеће 2019. године, како би обучили различите заинтересоване стране и како би се повећала свијест о процедурама признавања иностраних квалификација у високом образовању.

Више информација можете пронаћи на сљедећем линку 

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

CIP on Instagram nad Facebook

Instagram  Facebook

 

 

 

Пријава корупције

report-corruption