Датум креирања 28 март 2017
Штампа

KU Leuven је био домаћин Практичне радионице у склопу Пројекта "Јачање интернационализације високог образовања у Босни и Херцеговини" (STINT пројекат). Радионица је одржана у Генту, у просторијама KU Leuven, од 13. до 16. марта 2017. године.  

Ова радионица је дио Пројектног пакета 3, активност 3.3. Практична радионица код ЕУ партнера. Осим представника KU Леувен и партнера из Босне и Херцеговине, радионици је присуствовао један представник студената са јавних високошколских установа Босне и Херцеговине. Студенти су информисани о кључним аспектима и посебно о мобилности студената на KU Leuven.

Prakticna radionica Gent 13.-16.03.2017

Радионица је била одлична прилика да се сви партнери из Босне и Херцеговине упознају са организацијом KU Leuven-a везано за интернационализацију, моблиност студената и академског особља, осигурањем квалитета у Фландрији и на KU Leuven, истраживачкој политици на KU Leuven, признавању квалификација у Белгији односно Фландрији.

На крају Радионице презентован је преглед прве године Пројекта и план за другу годину. У другој пројектној години, између осталих активности, планиран је развој интернационалне стратегије и мјера на свим партнерским универзитетима, упоредна анализа кључних урађених докумената, развој правилника за интернационализацију универзитета, имплементација пилот активности, интерна и екстерна контрола квалитета и надзирања те три практичне радионице.

Сљедећи састанак ће се одржати у Порту од 02. до 06. априла 2017. године.

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

Пријава корупције

report-corruption