Датум креирања 02 август 2019
Штампа

Осми састанак Комитета Конвенције о признавању квалификација у високом образовању (Лисабонска конвенција о признавању) одржан је, 28. jуна 2019. године у Паризу, Француска у сједишту UNESCO-а.

Seventh Meeting of the Lisbon Recognition Convention Committee 1Seventh Meeting of the Lisbon Recognition Convention Committee 2На самом почетку представљен је документ, који је касније једногласно усвојен, Смјернице за успостављање онлајнинформационог система, који се првенствено односи на структуру wеб страница информационих центара држава чланица ENIC/NARIC мрежа, с циљем доступности свих могућих информација на званичним wеб страницама ENIC/NARIC центара које ће омогућити транспарентије и фер признавање, а тиме побољшати мобилност и интернационализацију високог образовања у овим земљама. Смјернице представљају скуп стандарда којима се прописује врста информација које се постављају на wеб страницу, њихову повезаност, доступност, видљивост и слично а све у циљу повећања квалитета информација. Такође, на wеб страници требају да буду генералне информације о ENIC/NARIC центрима, Лисабонској конвенцији о признавању и њеним пратећим документима, законодавству, процедурама признавања, академском и професионалном признавању као признавању квалификација које су регулисане посебним условима да би се обављала специфична професија, линкове ка битним веб страницама из области признавања, образовањате високошколским установама у Босни и Херцеговини, најчешће постављеним питањима, као и све друге информације које могу помоћи заинтересованим странама.

Друга битна тема састанка односила се на тренутно стање око признавања квалификација избјеглица, при чему је посебно било говора о издавању Европског квалифкацијског пасоша за избјеглице, односно тренутном пројекту СавјетаЕвропе који има циљ да се избјеглицама издаје Пасош компетенција, у коме би се навеле кључне компетенције. Он не представља образовни документ али може помоћи надлежним властима да боље разумију саме компетенције и омогући брже укључивање на тржиште рада или наставак образовања.

Након тога усвојен је и ревидовани примјерак додатка дипломи, те се све земље позивају да ускладе додатке дипломи које издају високошколске установе са овим ревидованим додатком дипломи. Ревидовани додатак дипломи усвојен је од министара образовања Европског простора високог образовања у Паризу 2018. године.

У поподневном дијелу састанка дата је информација о Глобалној конвенцији о признавању која ће бити усвојена у новембру 2019. године на Генералној конференцији UNESCO-а у Паризу те о планираним активностима Бироа конвенције за период 2019.-2022. година. Изабрано је и ново руководство Бироа конвенције за наредне двије године.