Штампа

         Преглед накнада за признавање иностраних високошколских квалификација

Универзитет у Бихаћу

200 КМ

Универзитет у Зеници

Диплома додипломског студија - 250 КМ

Диплома магистарског студија - 500 КМ

Диплома докторског студија - 1.500 КМ

Универзитет у Тузли

Диплома о завршеном вишем образовању -150 КМ

Диплома о завршеном високом образовању - 210 КМ

Диплома о научном/умјетничком степену магистра/магистра струке - 240 КМ

Признавање увјерења/потврде о завршеним студијском годинама по студијској години - 80 КМ

Свеучилиште у Мостару:

  1. Факултет стројарства и рачунарства
  2. Грађевински факултет
  3. Правни факултет
  4. Здравствени студиј
  5. Филозофски факултет
  6. Факултет природословно-математичких и одгојних знаности
  7. Агромедитерански и прехрамбено-технолошки факултет

800 КМ осим дипломе из Републике Хрватске за које је 200 КМ-стројарство

600 КМ-грађевински

Правни: VII/1 стручне спреме 400 КМ

VII/1 стручне спреме 500 КМ (осим из Р.Хрватске онда је по 200 КМ)

Магистарски студиј 1.000 КМ

Докторски студиј 1.500 КМ

И докторски и магистарски из Републике Хрватске по 300КМ

Здравствени: 500 КМ

Филозофски: дипломе из Р.Хрватске: 200 КМ, дипломе из иностранства: 800 КМ, послиједипломски: 1.000 КМ, докторски 1.500 КМ

Природословни: 800 КМ, осим за дипломе из Хрватске које су 200

Агромедитерански: докторски 1.200 КМ, магистарски: 1.000, ВИИ степен: 800 КМ,

Универзитет „Џемал Биједић“

Први циклус студија из земаља бивше Југославије: 1.000 КМ

Први циклус студија из осталих земаља: 1.200 КМ

Други циклус студија из земаља бивше Југославије: 1.200 КМ

Други циклус студија из осталих земаља: 1.400 КМ

Трећи циклус из земаља бивше Југославије: 1.400 КМ

Трећи циклус из осталих земаља: 1.600 КМ

Свеучилиште/Универзитет „Херцеговина“

I и II циклус студија, ВСС и ВШС 750 КМ и III циклус студија 1.000 КМ

Министарство образовања, науке и спорта Тузланског кантона

80 КМ

Министарство просвјете, знаности, културе и шпорта Жупаније Посавске

70 КМ

Министарство знаности, просвјете, културе и шпорта Херцегбосанске жупаније

200 КМ

Министарство образовања знаности културе и шпорта Жупаније Западнохерцеговачке

108 КМ

Министарство просвјете и културе Републике Српске

300 КМ

Кантон Сарајево

Академско: 400 КМ

Стручно: 200 КМ

Докторски студиј: 500 КМ

Универзитет у Бањој Луци (академско):

-          Признавање стране високошколске исправе основног студија и студија првог циклуса

-          Признавање стране високошколске исправе постдипломског студија и студија другог циклуса

 

 

700 КМ

 

1.000 КМ

Министарство образовања, науке, културе и спорта Средњобосанског кантона

150 КМ

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

CIP on Instagram nad Facebook

Instagram  Facebook

 

 

 

Пријава корупције

report-corruption