Штампа

 

Закон о високом образовању ("Службени гласник Унско-санског кантона", број: 8/09)

 

Закон о допуни Закона о високом образовању ("Службени гласник Унско-санског кантона", број: 9/10)

 

Закон о измјени Закона о високом образовању ("Службени гласник Унско-санског кантона", број: 4/11)

 

Закон о измјенама и допунама Закона о високом образовању ("Службени гласник Унско-санског кантона", број 6/13)

 

Закон о признавању иностраних образовних исправа ("Службени гласник Унско-санског кантона", број 4/21)

 
Закон о Универзитету у Бихаћу ("Службени гласник Унско-санског кантона", број: 16/09)

 

Закон о допуни Закона о универзитету у Бихаћу ("Службени гласник Унско-санског кантона", број: 4/11)

 

Закон о измјенама и допунама Закона о универзитету у Бихаћу ("Службени гласник Унско-санског кантона", број: 6/13)

 

Закон о измјенама и допунама Закона о универзитету у Бихаћу ("Службени гласник Унско-санског кантона", број 22/13)

 

Правилник о кориштењу академских титула на високошколским установама у Унско-санском кантону ("Службени гласник Унско-санског кантона", број 15/10)

 

Правилник о измјенама и допунама Правилника о кориштењу академских титула на високошколским установама у Унско-санском кантону ("Службени гласник Унско-санског кантона", број 18/10)

 

Правилник о допунама Правилника о кориштењу академских титула на високошколским установама у Унско-санском кантону ("Службени гласник Унско-санског кантона", број 21/13)

 

Правилник о садржају јавних исправа које издају високошколске установе у Унско-санском кантону ("Службени гласник Унско-санског кантона", број 15/10)

 

Правилник о измјенама и допунама Правилника о садржају јавних исправа које издају високошколске установе у Унско-санском кантону ("Службени гласник Унско-санског кантона", број 9/11)

 

STINT logo

Књига гостију ( Сугестије, коментари )

 

Twinning видео

Twinning video

Twinning - Информативни лист

Factsheets.sr

CIP on Instagram nad Facebook

Instagram  Facebook

 

 

 

Пријава корупције

report-corruption