Datum kreiranja 01 Februar 2016
Štampa

Predstavnik Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja učestovao je na Početnom sastanku Projekta "Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini", koji se održao u Gentu, Belgija, 25. i 26. januara 2016. godine.

 STINT Kick-off Meeting GhentDomaćin ovog sastanka je bio KU Leuven. Osim predstavnika Centra, sastanku su prisustvovali predstavnici Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Agencije za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, odnosno Univerziteta u Bihaću, Univerziteta u Banjoj Luci, Univerziteta "Džemal Bijedić" Mostar, Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Tuzli, Univerziteta u Zenici, kao i međunarodni partneri KU Leuven, Politehnički univerzitet u Portu i Novi bakingemširski univerzitet.

 

Projekat je odobren u sklopu Erasmus+: Visoko obrazovanje – izgradnja međunarodnih kapaciteta, selekcijska 2015. godina. Glavni cilj projekta je jačanje i razvoj procesa internacionalizacije na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini.

 

Vođe svih projektnih aktivnosti su KU Leuven i Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Projekat je podijeljen u osam radnih paketa. Centar je vođa Radnog paketa 2. Glavni cilj ovog Radnog paketa je razvoj modela priznavanja na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini i harmonizacija procedure priznavanja na ovim univerzitetima.

 

Trajanje Projekta je tri godine, a maksimalan iznos granta je 702.287,00 eura. Projekat je zvanično započeo 15. oktobra 2015. godine, a trebao bi biti završen 14. oktobra 2018. godine.

Erasmus logo