Kontaktirajte nas

 • Mirta Mandić Martinović

  Šef Odsjeka za priznavanje dokumenata


  mirta.mandic@cip.gov.ba

  +387 36 333 987

 • Dženan Omanović

  Šef Odsjeka za informisanje i saradnju


  dzenan.omanovic@cip.gov.ba

  +387 36 333 985

 • Sanja Sudar-Mihić

  Stručni savjetnik za priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja


  sanja.sudar@cip.gov.ba

  +387 36 333 994

 • Jelena Bukovac

  Viši stručni saradnik za priznavanje dokumenata


  jelena.bukovac@cip.gov.ba

  +387 36 333 988

 • Jelena Bosnić

  Stručni saradnik – prevodilac -lektor


  jelena.bosnic@cip.gov.ba

  +387 36 333 988

 • Nadina Vujnovic

  Stručni saradnik za priznavanje dokumenata


  nadina.vujnovic@cip.gov.ba

  +387 36 333 983

 • Danijela-Marija Boras

  Viši stručni saradnik za međunarodnu razmjenu studenata i akademskog osoblja


  danijela-marija.boras@cip.gov.ba

  +387 36 333 990

 • Dženita Šljamo-Šabanović

  Pomoćnik direktora za pravne, finansijske, opće i poslove upravljanja ljudskim potencijalima


  dzenita.sabanovic@cip.gov.ba

  +387 36 333 995

 • Gordana Šolaja

  Šef Odsjeka za finansijske i materijalne poslove


  gordana.solaja@cip.gov.ba

  +387 36 333 997

 • Ivana Džidić

  Šef Odsjeka za pravne, opće i poslove upravljanja ljudskim potencijalima


  ivana.dzidic@cip.gov.ba

  +387 36 333 996

 • Sead Berberović

  Stručni savjetnik za finansije, računovodstvo i javne nabavke


  sead.berberovic@cip.gov.ba

  +387 36 333 981

 • Azra Sokolović

  Referent specijalist za blagajničke i finansijske poslove


  azra.sokolovic@cip.gov.ba

  +387 36 333 998

 • Kristina Krešić

  Viši referent za arhivsko i kancelarijsko poslovanje


  kristina.kresic@cip.gov.ba

  +387 36 333 988

 • Milica Pupić

  Referent specijalist za poslove nabavke i unos podataka


  milica.pupic@cip.gov.ba

  +387 36 333 999

 • Petar Mihić

  Referent specijalist- vozač direktora


  petar.mihic@cip.gov.ba

  +387 36 333 988

Idi na vrh